فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


307
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5800
1398-05-12 23:54:41

کالا ها

ورق
فولاد سبا
ST37
رول پا برش
2
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5980
1398-04-29 17:03:29
ورق
هفت الماس
ابعادی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-26 22:44:18
ورق
شهرکرد
ابعادی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-26 22:44:01
ورق
مبارکه
4
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5900
1398-04-26 22:33:09
ورق
مبارکه
4
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5900
1398-04-26 22:32:58


قیمت پیشنهادی

برشکاری سبحان
2800
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:20
برشکاری قاسم نژاد
2250
0
گیلان
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
2850
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
2990
0
مبارکه
1397-12-05 02:21:21