اهن الات حاج محمدی


معرفی


763
327
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
یاران
6
1.5
اهن الات حاج محمدی
0
4350
1398-05-13 15:58:10

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
7800
1399-04-07 10:58:27
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
7000
1399-03-24 10:55:15
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات حاج محمدی
7200
7100
1399-03-01 10:33:59
میلگرد
14
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
6200
6400
1399-03-01 10:33:37
میلگرد
12
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
6550
1399-03-01 10:33:29


قیمت پیشنهادی

آهن البرز
5950
0
یاران
1398-05-15 08:36:13
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
15000
صدرا تهران
1399-04-17 14:38:39