اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
یاران
6
1.5
اهن الات حاج محمدی
0
4350
1398-05-13 15:58:10

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

آهن البرز
5950
0
یاران
1398-05-15 08:36:13
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
15000
صدرا تهران
1399-04-17 14:38:39
آهن آلات شراهی
250000
0
نیکان پروفیل
1399-07-02 14:36:16