اهن الات حاج محمدی


معرفی


159
114
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
960
0
1398-05-13 15:58:39

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-31 00:03:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
اهن الات حاج محمدی
0
6300
1398-05-30 17:38:50
قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
20 * 20
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-30 11:18:08
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:30
میلگرد
20
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:23


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
655000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
545000
0
فایکو
18
1397-12-05 02:21:19
تیرآهن پارسه
560000
0
آرین
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه حافظ
652000
0
ذوب آهن
18
1397-12-05 02:21:19