اهن الات حاج محمدی


معرفی


159
114
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-13 15:59:23

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-31 00:03:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
اهن الات حاج محمدی
0
6300
1398-05-30 17:38:50
قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
20 * 20
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-30 11:18:08
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:30
میلگرد
20
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:23


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22