اهن الات حاج محمدی


معرفی


567
297
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-13 15:59:23

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1750000
1398-11-01 15:55:01
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
اهن الات حاج محمدی
0
1750
1398-11-01 15:54:54
ورق
اکسین
ST37
به طول
10
2.5
اهن الات حاج محمدی
0
7300
1398-11-01 15:54:40
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1030000
1398-11-01 15:53:53
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
0
5000
1398-11-01 15:53:27


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22