۱۰۱ رسول


معرفی


112
50
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
۱۰۱ رسول
0
4360
1398-05-14 16:35:38

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
۱۰۱ رسول
0
690000
1398-05-27 13:26:30
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
۱۰۱ رسول
0
4200
1398-05-15 15:00:03
میلگرد
10
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
10
۱۰۱ رسول
4380
0
1398-05-15 14:59:57
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
۱۰۱ رسول
4200
0
1398-05-15 14:59:50
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
۱۰۱ رسول
0
4380
1398-05-15 14:59:33


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
1396-09-13 15:37:37
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12
1397-12-05 02:21:22