اهن الات حاج محمدی


معرفی


557
297
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-16 08:04:01

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1750000
1398-11-01 15:55:01
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
اهن الات حاج محمدی
0
1750
1398-11-01 15:54:54
ورق
اکسین
ST37
به طول
10
2.5
اهن الات حاج محمدی
0
7300
1398-11-01 15:54:40
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1030000
1398-11-01 15:53:53
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
0
5000
1398-11-01 15:53:27


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6
1398-04-17 14:50:21
آسان فلز ایرانیان
5700
5620
ذوب آهن
6
1398-04-18 13:46:51