اهن الات حاج محمدی


معرفی


133
97
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-16 08:04:01

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-28 09:41:14
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-28 09:38:59
میلگرد
14
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4120
1398-05-28 09:37:35
میلگرد
16
درپاد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4120
1398-05-28 09:36:22
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4135
1398-05-27 18:10:32


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
عبدالهی
4250
4200
هیربد
6
1398-04-15 12:39:10
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد کاوه
4400
4900
هیربد
6
1398-04-16 16:44:59