اهن الات حاج محمدی


معرفی


836
337
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات حاج محمدی
0
1950000
1398-05-17 12:08:35

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
1350000
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
9710000
0
ذوب آهن
27
1399-07-29 13:08:10
اهن الات خاکسار
2000000
0
ذوب آهن
27
1398-03-14 14:42:44
دنیز فولاد آریان
2075000
0
ذوب آهن
27
1398-03-19 12:00:13