اهن الات حاج محمدی


معرفی


159
114
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات حاج محمدی
0
1950000
1398-05-17 12:08:35

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-31 00:03:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
اهن الات حاج محمدی
0
6300
1398-05-30 17:38:50
قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
20 * 20
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-30 11:18:08
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:30
میلگرد
20
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:23


قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
1350000
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:19
اهن الات نامدار ودارا
16150005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1600005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
1590005
0
ذوب آهن
27
1397-12-05 02:21:21