اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

نبشی
4
ذوب آهن اصفهان
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
4450
1398-05-22 13:26:21

کالا ها

میلگرد
10
کیان ابهر
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-13 15:07:57
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
0
10250
1399-05-13 15:07:01
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1550000
1399-05-13 15:06:32
میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:05:21
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-13 15:02:29


قیمت پیشنهادی

برج اهن
2550
0
شکفته مشهد
4
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات نوري
4800
4800
نستا
4
1398-03-28 16:43:40
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
4
1398-02-31 12:31:32
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
4
1398-02-30 16:04:42