اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

نبشی
4
ذوب آهن اصفهان
6 متری
4
4
اهن الات حاج محمدی
0
4450
1398-05-22 13:26:21

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
3
80 * 80
اهن الات حاج محمدی
0
9950
1399-03-01 10:30:24
میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
6500
0
1399-03-01 10:30:13
میلگرد
20
آذر امین
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-02-24 15:04:55
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 11:00:14
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 10:57:54


قیمت پیشنهادی

برج اهن
2550
0
شکفته مشهد
4
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات نوري
4800
4800
نستا
4
1398-03-28 16:43:40
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
4
1398-02-31 12:31:32
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
4
1398-02-30 16:04:42