اهن الات حاج محمدی


معرفی


159
114
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4180
1398-05-23 20:55:04

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-31 00:03:33
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
اهن الات حاج محمدی
0
6300
1398-05-30 17:38:50
قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
2
20 * 20
اهن الات حاج محمدی
0
4250
1398-05-30 11:18:08
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:30
میلگرد
20
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-30 11:01:23


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19