اهن الات حاج محمدی


معرفی


748
325
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-26 22:31:23

کالا ها

قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات حاج محمدی
7200
7100
1399-03-01 10:33:59
میلگرد
14
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
6200
6400
1399-03-01 10:33:37
میلگرد
12
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
6550
1399-03-01 10:33:29
میلگرد
10
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-03-01 10:33:15
میلگرد
14
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-03-01 10:30:54


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
53200
نورد تهران
16
1398-04-05 12:38:07
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
16
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
16
1398-04-16 12:18:17
میلگرد حسنلو
0
5900
ذوب آهن
16
1398-04-18 13:01:15