آهن نوروزی


معرفی


16
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1.5
1
آهن نوروزی
0
6990
1398-05-27 13:47:59

کالا ها

ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
40
2
آهن نوروزی
0
5800
1398-07-07 12:59:24
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1.5
1
آهن نوروزی
0
6990
1398-05-27 13:47:59
ورق
فولاد مبارکه
ابعادی
0.7
1
آهن نوروزی
0
7900
1398-05-05 18:19:56
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
1.5
1
آهن نوروزی
7200
7200
1398-04-15 16:34:56


قیمت پیشنهادی

برشکاری مولایی
0
3500
هفت الماس
1397-12-05 02:21:22
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50