اهن الات حاج محمدی


معرفی


651
313
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-06-10 15:00:24

کالا ها

میلگرد
14
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 10:16:50
میلگرد
16
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 10:16:41
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-13 10:16:33
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 09:58:09
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4170
1398-05-13 09:26:33


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19