اهن الات حاج محمدی


معرفی


651
313
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-06-10 15:00:24

کالا ها

ناودانی
8
ناب تبریز
ST52
6متری
8
اهن الات حاج محمدی
0
5400
1398-11-01 15:52:00
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
1100
1398-11-01 15:51:52
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
4
اهن الات حاج محمدی
0
7000
1398-11-01 15:51:41
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
1010
0
1398-11-01 15:51:34
ورق
قطعات
ST37
فابریک
8
اهن الات حاج محمدی
7250
0
1398-11-01 15:51:16


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19