اهن الات حاج محمدی


معرفی


794
335
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات حاج محمدی
0
4060
1398-06-25 16:35:43

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49
میلگرد
10
کیان ابهر
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-13 15:07:57
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
0
10250
1399-05-13 15:07:01


قیمت پیشنهادی

گودرزی
2650
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
گودرزی
2630
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
آهن بهاران
2620
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
تجارت غرب
3800
0
فایکو
6
1397-12-05 02:21:21