اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3459
294
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
13050
0
1399-07-28 13:39:17

کالا ها

نبشی
15
آریان
6 متری
15
15
اهن الات نامدار ودارا
0
17200
1399-07-29 11:50:21
نبشی
15
سپاهان
6 متری
15
15
اهن الات نامدار ودارا
0
17200
1399-07-29 11:50:09
ناودانی
20
فایکو
ST37
6متری
20
اهن الات نامدار ودارا
0
26500
1399-07-29 11:47:29
ناودانی
18
فایکو
ST37
6متری
18
اهن الات نامدار ودارا
0
26500
1399-07-29 11:47:07
ناودانی
10
ناب تبریز
ST37
6متری
10
اهن الات نامدار ودارا
0
15500
1399-07-29 11:45:32


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22