اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3076
233
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4120
1398-06-31 17:37:00

کالا ها

میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات نامدار ودارا
0
4150
1398-06-31 17:38:39
میلگرد
12
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات نامدار ودارا
0
4200
1398-06-31 17:38:02
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4120
1398-06-31 17:37:00
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4100
1398-06-31 17:36:35
میلگرد
40
نورد تهران
A3
12 متری
مشکی
40
اهن الات نامدار ودارا
0
5150
1398-06-31 17:34:17


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22