اهن الات نوین


معرفی


12
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات نوین
0
4080
1398-07-01 23:48:17

کالا ها

نبشی
3
فولاد تهران
6 متری
3
2
اهن الات نوین
0
4380
1398-07-10 14:45:30
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات نوین
0
4080
1398-07-01 23:48:17
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات نوین
6150
0
1398-06-30 10:53:51
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نوین
0
4100
1398-06-30 10:53:40
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نوین
0
4050
1398-06-30 10:53:29


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6
1398-04-17 14:50:21
آسان فلز ایرانیان
5700
5620
ذوب آهن
6
1398-04-18 13:46:51