اهن الات نوین


معرفی


12
5
0

کالا انتخاب شده

نبشی
3
فولاد تهران
6 متری
3
2
اهن الات نوین
0
4380
1398-07-10 14:45:30

کالا ها

نبشی
3
فولاد تهران
6 متری
3
2
اهن الات نوین
0
4380
1398-07-10 14:45:30
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
اهن الات نوین
0
4080
1398-07-01 23:48:17
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات نوین
6150
0
1398-06-30 10:53:51
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نوین
0
4100
1398-06-30 10:53:40
میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نوین
0
4050
1398-06-30 10:53:29


قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
4900
4850
نستا
3
1398-03-27 16:43:13
آهن آلات نوري
5200
5100
ظهوریان
3
1398-02-29 13:56:16
آهن آلات نوري
4500
4350
شکفته مشهد
3
1398-06-17 16:13:54
آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
3
1398-02-31 12:32:37