اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
یاران
6
1.8
10 * 10
اهن الات حاج محمدی
0
6070
1398-07-11 10:29:02

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

فروشگاه آهن 555
170000
0
کیان پرشیا
1399-06-01 14:14:31
آهن آلات شراهی
197000
0
جهان پروفیل پارس
1399-07-02 14:33:07