اهن الات حاج محمدی


معرفی


472
244
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
روس
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1200
1398-09-04 10:55:40

کالا ها

میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات حاج محمدی
0
4890
1398-09-20 15:03:15
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4600
1398-09-16 14:07:26
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4600
1398-09-16 14:04:12
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4350
1398-09-13 11:58:01
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4400
1398-09-13 11:57:24


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
6805
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7905
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21