اهن الات حاج محمدی


معرفی


673
313
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
18
روس
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1200
1398-09-04 10:55:40

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
6000
1398-11-29 12:57:40
میلگرد
14
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
6200
0
1398-11-29 12:56:48
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
5200
1398-11-10 11:52:46
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
7200
6700
1398-11-06 16:19:40
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-06 16:19:32


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
6805
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7905
0
ترک
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
6810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21
اهن الات نامدار ودارا
7810
0
کره
18
1397-12-05 02:21:21