اهن الات حاج محمدی


معرفی


831
337
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
10
ذوب آهن
انبار تهران
10
اهن الات حاج محمدی
4650
0
1398-09-11 11:15:26

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
740000
0
ترک
10
1398-04-24 16:03:44
اهن الات نامدار ودارا
755000
0
ترک
10
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات برادران خانوردیلو
1250000
1250000
ترک
10
1399-04-09 17:28:46