اهن الات حاج محمدی


معرفی


672
313
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1
1.25
اهن الات حاج محمدی
0
5900
1398-09-12 10:48:59

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
6000
1398-11-29 12:57:40
میلگرد
14
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
6200
0
1398-11-29 12:56:48
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
5200
1398-11-10 11:52:46
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
7200
6700
1398-11-06 16:19:40
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-06 16:19:32


قیمت پیشنهادی

برشکاری عیوض خانی
3300
0
قزاق
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
1397-12-05 02:21:21
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
1397-12-05 02:21:21
آهن آلات عرفان
3270
0
هفت الماس
1397-12-05 02:21:21