پیشرو صنعت


معرفی


58
21
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
رول پا برش
15
1.5
پیشرو صنعت
0
62500
1398-09-13 22:51:17

کالا ها

تیرآهن
14
کره
انبار تهران
14
پیشرو صنعت
69500
0
1398-11-13 09:59:42
ورق
کاشان
رول پابرش
0.5
1
پیشرو صنعت
0
101000
1398-10-18 10:40:30
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
92500
1398-10-16 00:16:59
ورق
مبارکه
فابریک
1.5
1.25
پیشرو صنعت
0
9400
1398-10-15 18:36:04
تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
پیشرو صنعت
0
775000
1398-10-15 11:15:34


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5580
0
مبارکه
1398-05-13 16:16:52
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
0
5480
مبارکه
1398-05-13 16:17:41
اهن الات نامدار ودارا
0
5570
اکسین
1398-04-24 16:08:32