اهن الات حاج محمدی


معرفی


839
337
0

کالا انتخاب شده

ناودانی
8
ناب تبریز
ST52
6متری
8
اهن الات حاج محمدی
0
5400
1398-11-01 15:52:00

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
10200
0
1399-05-14 16:14:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-14 12:18:10
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:12:01
قوطی و پروفیل
میلاد یزد
6
1.8
اهن الات حاج محمدی
190000
0
1399-05-13 15:11:22
نبشی
5
آریان
6 متری
5
5
اهن الات حاج محمدی
0
11400
1399-05-13 15:08:49


قیمت پیشنهادی

اهن الات حاج محمدی
4500
0
1398-08-23 12:17:56
آهن آلات نوري
11500
0
1399-09-13 11:41:03
نرخ آهن
11100
0
1399-09-08 16:23:25
نرخ آهن
11100
0
1399-09-08 16:23:40