فروشگاه آهن 555


معرفی


23
2
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن 555
0
21500
1399-05-12 10:15:47

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.8
40 * 80
فروشگاه آهن 555
0
170000
1399-06-01 14:14:31
ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن 555
0
21500
1399-05-12 10:15:47


قیمت پیشنهادی

تجارت غرب
8500
8501
مبارکه
1397-09-09 06:31:17
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50