آهن آلات ايفل


معرفی


34
5
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
آهن آلات ايفل
22000
0
1399-07-02 12:10:48

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
2
آهن آلات ايفل
22000
0
1399-07-02 12:10:48
ورق
اکسین
ST37
فابریک 6 متری
12
2
آهن آلات ايفل
0
15100
1399-07-02 12:09:38
ورق
مبارکه
ST52
فابریک
15
1.5
آهن آلات ايفل
15000
0
1399-07-02 12:08:06
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
1.5
1.5
آهن آلات ايفل
0
15000
1399-07-01 16:34:13
لوله
½
چین
½
آهن آلات ايفل
0
29000
1399-07-01 16:32:24


قیمت پیشنهادی

آهن آلات زارعی
28500
0
یاران
1397-12-05 02:21:20
اهن الات صنعت استیل
7180
7150
امید البرز
1398-02-31 02:58:40
پروفيل كوثر
6450
6400
کوثر
1398-04-02 13:57:14
حیدربیگی
6150
0
امید البرز
1398-04-19 21:40:19