آهن آلات امیری


معرفی


18
67
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
8
آرین
کارخانه
8
آهن آلات امیری
222
222
1399-07-10 12:06:51

کالا ها

تیرآهن
8
روس
کارخانه
8
آهن آلات امیری
0
0
1399-07-10 13:56:44
لوله
10
مشهد
10
4
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
لوله
10
مشهد
10
5
آهن آلات امیری
0
10000
1399-07-10 13:01:54
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.5
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47
قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
1.8
چهارچوب
آهن آلات امیری
0
1000
1399-07-10 12:53:47


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
1350000
0
ترک
8
1399-09-26 15:18:19
امید
4300
0
ذوب آهن
8
1398-04-22 17:58:10
اهن الات نامدار ودارا
600000
0
اشتهارد
8
1398-07-21 12:13:37
ورق کریمی
600
0
ذوب آهن
8
1398-09-03 14:56:03