نرخ آهن


معرفی

نرخ آهن سعي مي كند تا بروز ترين و معتبر ترين قيمت هاي ميلگرد را در اختيار مشتريان قرار دهد. ما هرروز توسط كارشناسان فروش خود قيمت هاي بازار رصد ميكنيم و بهترين قيمت را براي شما نمايش ميدهيم. كارشناسان ما با بنگاه هاي فعال بازار در ارتباط بوده و مي توانند در سريع زمان ممكن نياز شمارا تامين كنند.. در نرخ آهن قيمت ميلگرد،ورق سياه،تيرآهن،نبشي و قوطي و پروفيل ارايه مي شود.


1704
249
0

کالا انتخاب شده

نبشی
8
ظهوریان
6 متری
8
7
نرخ آهن
0
14200
1399-08-03 11:29:25

کالا ها

تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار تهران
30
نرخ آهن
0
9500000
1399-08-03 12:27:48
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار تهران
24
نرخ آهن
0
5100000
1399-08-03 12:27:32
تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار تهران
12
نرخ آهن
0
2720000
1399-08-03 12:27:14
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
نرخ آهن
0
2470000
1399-08-03 12:26:49
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
نرخ آهن
0
4400000
1399-08-03 12:26:14


قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
5400
5300
سپاهان
8
1398-02-19 11:44:51
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
8
1398-02-30 16:08:31
آهن آلات نوري
5400
5300
سپاهان
8
1398-02-19 11:44:44
آهن آلات نوري
0
13750
ناب تبریز
8
1399-07-09 17:12:01