آسان فولاد ایرانیان


معرفی


-107
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
369
1399-08-18 10:36:21

کالا ها

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.25
1.25
آسان فولاد ایرانیان
0
26200
1399-09-22 11:21:00
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2
آسان فولاد ایرانیان
0
21800
1399-09-22 11:20:25
تیرآهن
12
کره
انبار تهران
12
آسان فولاد ایرانیان
0
23500
1399-08-18 10:41:44
میلگرد
6.5
فایکو
A3
12 متری
مشکی
6.5
آسان فولاد ایرانیان
0
369
1399-08-18 10:36:21


قیمت پیشنهادی

آهن میثاق
6700
0
نطنز
6.5
1398-02-29 12:40:43
خلیج فارس
4300
4250
نیشابور
6.5
1398-04-15 11:45:18
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6.5
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6.5
1398-04-17 14:50:21