اهن الات نامدار ودارا


معرفی

اينجانب ساليان متمادي در كار تجارت و صادرات و واردات بوده ام و از سال 1385 وارد بازار آهن شده ام و در مركز فروش تيرآهن و ميلگرد و ورق واقع در پاساژ ايران مشغول فعاليت بوده ام .. كالا را بصورت عمده از بورس كالا، كارخانجات ذوب آهن و مباركه تامين كرده و بدست مصرف كننده اصلي رسانده ام . از شركت هاي اصلي كه با آنان كاركرده ام :شركت آذران –شركت بهساز تجهيز آسيا (بتاكو) –شركت تهران گروه – شركت فولاد ستون سازه – شركت شارپ پي مشهد – شركت كوپال – شركت سايوان – شركت كاردانان شرق ... كه همگي در صنايع تخصصي جهت تجهيز كارخانجات و صنايع تخصصي فعاليت داشته اند.


3459
293
0

کالا انتخاب شده

ناودانی
6
شکفته مشهد
ST37
6متری
6
اهن الات نامدار ودارا
0
14400
1399-07-13 14:14:51

کالا ها

میلگرد
8
کوثر اهواز
A3
کلاف
مشکی
8
اهن الات نامدار ودارا
13710
0
1399-07-28 13:46:16
میلگرد
10
کوثر اهواز
A3
کلاف
مشکی
10
اهن الات نامدار ودارا
13710
0
1399-07-28 13:46:16
میلگرد
6.5
کوثر اهواز
A3
کلاف
مشکی
6.5
اهن الات نامدار ودارا
13810
0
1399-07-28 13:45:01
تیرآهن
14
اهواز
انبار تهران
14
اهن الات نامدار ودارا
13810
0
1399-07-28 13:41:23
نبشی
5
جاوید بناب
6 متری
5
4
اهن الات نامدار ودارا
0
14000
1399-07-28 13:40:57


قیمت پیشنهادی

نرخ آهن
14400
0
1399-07-12 11:16:47
نرخ آهن
14600
0
1399-07-12 11:19:24
اهن الات نامدار ودارا
14100
0
1399-07-13 14:14:00
اهن الات نامدار ودارا
14300
0
1399-07-13 14:16:01