پیشرو صنعت


معرفی


56
21
0

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
10
1.5
پیشرو صنعت
0
66500
1398-09-23 14:47:06
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
10
1.5
پیشرو صنعت
0
66500
1398-09-23 14:46:32
ورق
چین
CK45(ضد سایش)
12 متری
5
1.5
پیشرو صنعت
0
26800
1398-09-16 10:03:46
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
پیشرو صنعت
0
1220000
1398-09-14 09:54:00
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
پیشرو صنعت
0
860000
1398-09-14 09:53:42