فرید


معرفی


485
32
0

کالا ها

میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4680
1398-10-09 10:03:36
میلگرد
18
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4500
1398-10-02 09:32:54
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
2.5
40 * 60
فرید
5500
0
1398-10-02 09:32:37
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
فرید
0
4800
1398-09-30 10:03:45
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
فرید
0
4670
1398-09-30 10:03:37