اهن الات حاج محمدی


معرفی


803
337
0

کالا ها

قوطی و پروفیل
کیان پرشیا
6
3
80 * 80
اهن الات حاج محمدی
0
9950
1399-03-01 10:30:24
میلگرد
8
شاهین بناب
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
6500
0
1399-03-01 10:30:13
میلگرد
20
آذر امین
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-02-24 15:04:55
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 11:00:14
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 10:57:54