اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار تهران
22
اهن الات حاج محمدی
0
1750
1398-11-01 15:54:54
ورق
اکسین
ST37
به طول
10
2.5
اهن الات حاج محمدی
0
7300
1398-11-01 15:54:40
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1030000
1398-11-01 15:53:53
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
اهن الات حاج محمدی
0
5000
1398-11-01 15:53:27
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
4900
1398-11-01 15:53:22