اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

تیرآهن
14
بناب
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1000
1398-11-01 15:53:09
میلگرد
16
میانه
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4900
1398-11-01 15:53:01
ورق
کاویان
ST37
به طول
15
ابعادی
اهن الات حاج محمدی
0
7400
1398-11-01 15:52:53
ورق
قطعات
ST37
به طول
15
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-01 15:52:47
ورق
گیلان
ST37
رول پا برش
15
ابعادی
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-01 15:52:35