اهن الات حاج محمدی


معرفی


748
325
0

کالا ها

میلگرد
10
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4120
1398-05-12 14:25:42
نبشی
5
سپاهان
6 متری
5
2
اهن الات حاج محمدی
0
4300
1398-05-12 12:22:57
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4140
1398-05-12 11:40:04
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-12 11:39:29
میلگرد
22
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-12 11:39:01