اهن الات حاج محمدی


معرفی


748
325
0

کالا ها

قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
1.5
60 * 40
اهن الات حاج محمدی
0
6150
1398-05-09 15:42:14
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-09 14:12:22
میلگرد
10
آذر چیلک تبریز
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-09 12:30:29
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
4160
0
1398-05-09 12:30:01
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-07 21:49:40