اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

ورق
قطعات
ST37
6 متری برشی
10
اهن الات حاج محمدی
0
7250
1398-11-01 15:51:10
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
3.5
اهن الات حاج محمدی
0
7100
1398-11-01 15:51:03
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار تهران
27
اهن الات حاج محمدی
0
2350
1398-11-01 15:50:54
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
1.5
1.25
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-01 15:50:38
ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
1.5
1.25
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-01 15:50:32