ماهان


معرفی


24
14
0

کالا ها

میلگرد
10
ملایر
A3
12 متری
مشکی
10
ماهان
0
102500
1399-06-15 12:16:16
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
15
1.5
ماهان
0
144000
1399-06-13 10:25:27
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1
1
ماهان
0
225000
1399-06-13 10:21:54
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
ماهان
0
106000
1399-06-13 10:17:22