بنگاه آدرس امتیاز
برشکاری احمد مولایی شاداباد بازار اهن غرب تهران بلوک شهریور پلاک 226 0 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات کوثر بهاران۱ 0 ورود به صفحه بنگاه
چلسی شاد اباد انتهای بهاران 2 بوستان بلوک Bپ20 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری حیدری آهن مکان فاز 1 مرکزی پلاک 62 0 ورود به صفحه بنگاه
الیاژ ایران شاداباد بازار اهن بلوک ۲ پلاک ۵۲ 0 ورود به صفحه بنگاه
آهن بهاران بازارآهن شادآباد .بهاران یکم.بلوک16.پلاک13 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری محمدی اهن مکان فاز ۱ شرقی پلاک ۷ 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری حسینی اهن مکان فاز ۱ غربی پلاک ۱۰۷ 0 ورود به صفحه بنگاه
کیهان فولاد بازار اهن شاد اباد بلوک ۲ جنوبی پلاک ۳۰ 0 ورود به صفحه بنگاه
تهران فلز آهن مکان فاز2پ 232 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری غنی ابادی اهن مکان فاز ۲ شرقی 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری محمدی آهن مکدن فاز ۴ غربی پلاک ۷۴۹ 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری حسینخانی اهن مکان فاز 3 مرکزی پلاک 652 0 ورود به صفحه بنگاه
تیرآهن اصفهان آهن مکان فاز ۱ مرکزی 0 ورود به صفحه بنگاه
اهن عسگری بازار اهن شاداباد بهاران 1بلوک 24پ21 0 ورود به صفحه بنگاه
ارجان صنعت بهبهان بهبهان بلوارنیاکان 0 ورود به صفحه بنگاه
انبار ۵۰۹ فاز ۱ مرکزی جنب شرکت گاز پلاک 50 0 ورود به صفحه بنگاه
فولاد کریمی بازار اهن مکان فاز 1 مرکزی پلاک 51 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری ایرانیان اهن مکان فاز ۳ غربی پلاک ۴۴۰ 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری عسگری اهن مکان فاز ۴ غربی پلاک ۷۶۵ 0 ورود به صفحه بنگاه
صنایع فولاد توفیقی بازار آهن مکان-نبش ۴ مرکزی-پلاک ۹۳۱ 0 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه آهن آلات بختیاری شیراز کمربندی مهدی آباد نرسیده نمایندگی فتوحی 0 ورود به صفحه بنگاه
فلزات آلیاژی بازار بزرگ،۱۵ خرداد،خیابان پامنار،سرای دانگی،پلاک ۱۱۶ 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری سبحان آهن مکان فاز 5 مرکزی پلاک 1160 0 ورود به صفحه بنگاه
ورق حیدری آهن مکان فاز 6 شرقی پلاک 1535 0 ورود به صفحه بنگاه
اقاشاهی اهن نکان 0 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری حسینی نسب اهن مکان فاز ۶ مرکزی پلاک ۱۵۷۷ 0 ورود به صفحه بنگاه
فولاد کانون بازار اهن شاداباد بلوک اردیبهشت پلاک ۴۱ 0 ورود به صفحه بنگاه
فولاد آساب بازارآهن شاداباد بلوک 1 پلاک 7 0 ورود به صفحه بنگاه
تامین فولاد بازاراهن شاداباد پاساژ ۱۱۰ طبقه دوم پلاک ۶۳ 0 ورود به صفحه بنگاه