بنگاه آدرس امتیاز
آهن الات دمیرچلی بازار آهن شاداباد بلوک ۱۰جنوبی پلاک۴۳۳ 13 ورود به صفحه بنگاه
خانی بازار آهن بهاران۲ 13 ورود به صفحه بنگاه
فولاد مدائن بازار آهن شاداباد بهاران ۱ مجتمع نمونه پارس واحد 29 13 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری سعید عسگری شاداباد بازار اهن بهاران۱ بلوک ۱۷ پلاک۲۱ 12 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات محمد بازار آهن شاد اباد بین بهاران و پاییزان پلاک ۱/۱ 12 ورود به صفحه بنگاه
اتحاد شاداباد بهاران 12 ورود به صفحه بنگاه
بازرگانی خالقی شهرک غرب پایین از بلوار دریا 09351505450 11 ورود به صفحه بنگاه
نبشی پژمان شاد اباد بازار اهن بلوار مدائن پ 4 10 ورود به صفحه بنگاه
آهن حامد سراه افسریه بازار اهن توحید نبش کوچه اول 10 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد ضیایی بازار آهن شاداباد بهاران یک بلوک ۳۶ پلاک ۶۲ 9 ورود به صفحه بنگاه
فولاد غرب شاد اباد بازار اهن بلوک ۱۴ جنوبی پ ۶۰۲ 9 ورود به صفحه بنگاه
بازرگانی امیر بازاراهن شاداباد بلوارمدایین ساختمان پارس پ۲ 9 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات عباسی تهران بازار اهن شاد اباد بلوک4 پلاک 112 9 ورود به صفحه بنگاه
اهن لک بازار اهن شاداباد بلوک ۴جنوبی پلاک ۱۰۲ 8 ورود به صفحه بنگاه
فولاد گستر شادآباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پ۱۲۱ 8 ورود به صفحه بنگاه
عبدالمحمدی بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۷ پ ۳ 8 ورود به صفحه بنگاه
المهدی بازار اهن شاد اباد بهاران دوم بلوک 14 پ51 8 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات جهان دیده بازار آهن شاد آباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۲۳ 8 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات جواهری بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۲۷ 8 ورود به صفحه بنگاه
عدل توحيد يافت آباد معلم نرسيده به چهارراه قهوه خانه بنگاه عدل توحيد 8 ورود به صفحه بنگاه
برسام بازار اهن بهاران ١ 8 ورود به صفحه بنگاه
برادران بازاراهن غرب تهران 8 ورود به صفحه بنگاه
روهینا اصفهان میدان دانشگاه صنعتی جاده قدیم محمود آباد انبار آهن آلات زارعی 8 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد حسنلو بزرگراه آزادگان ،مجتمع تجاری آهن مکان ،بلوک 1غربی پلاک 113 8 ورود به صفحه بنگاه
آهن یارلو شاداباد بازار اهن بهاران ۱ بلوک ۱۷ پلاک ۱ 7 ورود به صفحه بنگاه
خلیج فارس شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پلاک ۶ 7 ورود به صفحه بنگاه
تناژ آسیا شادآباد بازار آهن بهاران یکم بلوک ۲۲ پلاک ۱۱ 7 ورود به صفحه بنگاه
امید بازار اهن شاد اباد نبش بهاران دو بنگاه امید آهن الات المهدی 7 ورود به صفحه بنگاه
پایپ متال بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۴/۲ 7 ورود به صفحه بنگاه
امیر حسین خلج شاداباد بازار اهن غرب تهران بلوک ۲ شمالی پلاک ۴۸ 7 ورود به صفحه بنگاه