بنگاه آدرس امتیاز
آریا فلز شادباد بازار آهن غرب بلوک 7 جنوبی پلاک 252 7 ورود به صفحه بنگاه
عباسی شاد اباد بلوک 4 پلاک 112...66671751 تلفن 7 ورود به صفحه بنگاه
شرکت رادین فولاد مهام بازار آهن شادآباد مجتمع بوستان بلوکA1 پلاک ۱۲ 7 ورود به صفحه بنگاه
اهن دنيز بزرگ راه ازادگان جنب پل صنع خاني اهن مكان فاز يك مركزي پ٥٠و ٥١ 7 ورود به صفحه بنگاه
آکام فولاد رسام بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۹ پ ۴ 6 ورود به صفحه بنگاه
آهن متین بازار آهن شاد آباد بلوک ۹جنوبی پلاک ۳۷۴ 6 ورود به صفحه بنگاه
صنايع فولاد سام بازار آهن شاد آباد بلوار بهار نبش بلوک 8جنوبی پلاک 293 6 ورود به صفحه بنگاه
تهران فلز بازار آهن شادآباد بلوک 14 شمالی پلاک 612 5 ورود به صفحه بنگاه
پروفیل ساوه بازار آهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۱۶ پ ۳/۳ 5 ورود به صفحه بنگاه
خانوردی لو شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۲۲ پلاک ۱۳/۲ 5 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد کاوه شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۳۳ پلاک ۹۰ 5 ورود به صفحه بنگاه
لوله پارس شاداباد بازار اهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۵ 5 ورود به صفحه بنگاه
وفا تجارت null 5 ورود به صفحه بنگاه
اهن پی سازه شاد اباد بازار بلوک ۱۴ جنوبی پ ۵۹۰ 5 ورود به صفحه بنگاه
نوید فلز امین بازار اهن شاد آباد بلوک ۱۲ پلاک ۵۲۱ 5 ورود به صفحه بنگاه
آهن علیرضا بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۷ 5 ورود به صفحه بنگاه
رابیتس محمد بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ جنوبی پ ۴۵۱ 5 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری طاها تهران بازارآهن شادابادبلولک مرداد جنوبی پلاک176 5 ورود به صفحه بنگاه
ماکان فولاد ایرانیان خیابان بزرگمهر خیابن مفتح غربی ساختمان بزرگمهر طبقه 2 واحد 31 5 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه اهن الات پارسا مشهد خیمه عرب بین طرچی ۱۲ و ۱۴ 5 ورود به صفحه بنگاه
انبار صداقت ۲ آهن مکان فاز ۱ مرکزی پلاک 64 5 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه شرق اهن مکان فاز 7 غربی 5 ورود به صفحه بنگاه
غفاری ازادگان بعد از پل صنیع خانی بازار اهن مکان فاز یک مرکزی پلاک ۷۱ 5 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات انصاری آزادگان جنب پل صنیع خانی بازار بزرگ آهن مکان فاز ۱ غربی پ ۱۲۵ 5 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری نقوی بازار اهن شاداباد نبش بلوک اردیبهشت پلاک ۴۴ 5 ورود به صفحه بنگاه
پاسارگاد شادباد بازار اهن بهاران یک بلوک۱۷ پلاک ۸ 4 ورود به صفحه بنگاه
اسکندری بازار آهن شاد اباد بهاران یکم بلوک 20 پ31 4 ورود به صفحه بنگاه
تبریزی پور شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۲۲ پلاک۹ 4 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات پناهی شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷پ ۶ 4 ورود به صفحه بنگاه
پیشگامان لوله سازی نور شاداباد بازار اهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۴۰ 4 ورود به صفحه بنگاه