بنگاه آدرس امتیاز
امید بازار اهن شاد اباد نبش بهاران دو بنگاه امید آهن الات المهدی 9 ورود به صفحه بنگاه
فولاد غرب شاد اباد بازار اهن بلوک ۱۴ جنوبی پ ۶۰۲ 9 ورود به صفحه بنگاه
بازرگانی امیر بازاراهن شاداباد بلوارمدایین ساختمان پارس پ۲ 9 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات عباسی تهران بازار اهن شاد اباد بلوک4 پلاک 112 9 ورود به صفحه بنگاه
اهن لک بازار اهن شاداباد بلوک ۴جنوبی پلاک ۱۰۲ 8 ورود به صفحه بنگاه
فولاد گستر شادآباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پ۱۲۱ 8 ورود به صفحه بنگاه
عبدالمحمدی بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۷ پ ۳ 8 ورود به صفحه بنگاه
المهدی بازار اهن شاد اباد بهاران دوم بلوک 14 پ51 8 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات جواهری بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۲۷ 8 ورود به صفحه بنگاه
پایپ متال بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۴/۲ 8 ورود به صفحه بنگاه
عدل توحيد يافت آباد معلم نرسيده به چهارراه قهوه خانه بنگاه عدل توحيد 8 ورود به صفحه بنگاه
برسام بازار اهن بهاران ١ 8 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد حسنلو بزرگراه آزادگان ،مجتمع تجاری آهن مکان ،بلوک 1غربی پلاک 113 8 ورود به صفحه بنگاه
مینایی اهن مکان فاز۱شرقی پلاک ۲۸ 7 ورود به صفحه بنگاه
آهن یارلو شاداباد بازار اهن بهاران ۱ بلوک ۱۷ پلاک ۱ 7 ورود به صفحه بنگاه
خلیج فارس شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پلاک ۶ 7 ورود به صفحه بنگاه
پروفیل ساوه بازار آهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۱۶ پ ۳/۳ 7 ورود به صفحه بنگاه
امیر حسین خلج شاداباد بازار اهن غرب تهران بلوک ۲ شمالی پلاک ۴۸ 7 ورود به صفحه بنگاه
آریا فلز شادباد بازار آهن غرب بلوک 7 جنوبی پلاک 252 7 ورود به صفحه بنگاه
عباسی شاد اباد بلوک 4 پلاک 112...66671751 تلفن 7 ورود به صفحه بنگاه
دفتر متین بازار اهن شاداباد میدان جانبازان قبل بانک صادرات پاییزان پ ۷/۸دفتر متین ..کارشناس فروش 09106959715 7 ورود به صفحه بنگاه
شرکت رادین فولاد مهام بازار آهن شادآباد مجتمع بوستان بلوکA1 پلاک ۱۲ 7 ورود به صفحه بنگاه
اهن دنيز بزرگ راه ازادگان جنب پل صنع خاني اهن مكان فاز يك مركزي پ٥٠و ٥١ 7 ورود به صفحه بنگاه
آهن دوستی بازار اهن شادباد بهاران ۱ نبش بلوک ۳۶ پ ۱۲۰ 6 ورود به صفحه بنگاه
نادرزاده شاد آباد بازار آهن بهاران یک بلوک ۲۰ پلاک ۲۶ 6 ورود به صفحه بنگاه
تهران فلز بازار آهن شادآباد بلوک 14 شمالی پلاک 612 6 ورود به صفحه بنگاه
کالای آهن صادقی بازار آهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۳۱ 6 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات عزیز زاده بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۱ 6 ورود به صفحه بنگاه
آهن متین بازار آهن شاد آباد بلوک ۹جنوبی پلاک ۳۷۴ 6 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه شرق اهن مکان فاز 7 غربی 6 ورود به صفحه بنگاه