بنگاه آدرس امتیاز
فولاد گستر شادآباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پ۱۲۱ 8 ورود به صفحه بنگاه
عبدالمحمدی بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۷ پ ۳ 8 ورود به صفحه بنگاه
المهدی بازار اهن شاد اباد بهاران دوم بلوک 14 پ51 8 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات جواهری بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۲۷ 8 ورود به صفحه بنگاه
پایپ متال بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۴/۲ 8 ورود به صفحه بنگاه
عدل توحيد يافت آباد معلم نرسيده به چهارراه قهوه خانه بنگاه عدل توحيد 8 ورود به صفحه بنگاه
برسام بازار اهن بهاران ١ 8 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد حسنلو بزرگراه آزادگان ،مجتمع تجاری آهن مکان ،بلوک 1غربی پلاک 113 8 ورود به صفحه بنگاه
مینایی اهن مکان فاز۱شرقی پلاک ۲۸ 7 ورود به صفحه بنگاه
آهن یارلو شاداباد بازار اهن بهاران ۱ بلوک ۱۷ پلاک ۱ 7 ورود به صفحه بنگاه
خلیج فارس شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۱۷ پلاک ۶ 7 ورود به صفحه بنگاه
امیر حسین خلج شاداباد بازار اهن غرب تهران بلوک ۲ شمالی پلاک ۴۸ 7 ورود به صفحه بنگاه
آریا فلز شادباد بازار آهن غرب بلوک 7 جنوبی پلاک 252 7 ورود به صفحه بنگاه
عباسی شاد اباد بلوک 4 پلاک 112...66671751 تلفن 7 ورود به صفحه بنگاه
شرکت رادین فولاد مهام بازار آهن شادآباد مجتمع بوستان بلوکA1 پلاک ۱۲ 7 ورود به صفحه بنگاه
اهن دنيز بزرگ راه ازادگان جنب پل صنع خاني اهن مكان فاز يك مركزي پ٥٠و ٥١ 7 ورود به صفحه بنگاه
تهران فلز بازار آهن شادآباد بلوک 14 شمالی پلاک 612 6 ورود به صفحه بنگاه
پروفیل ساوه بازار آهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۱۶ پ ۳/۳ 6 ورود به صفحه بنگاه
آکام فولاد رسام بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۹ پ ۴ 6 ورود به صفحه بنگاه
کالای آهن صادقی بازار آهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۳ پ ۳۱ 6 ورود به صفحه بنگاه
آهن متین بازار آهن شاد آباد بلوک ۹جنوبی پلاک ۳۷۴ 6 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه شرق اهن مکان فاز 7 غربی 6 ورود به صفحه بنگاه
غفاری ازادگان بعد از پل صنیع خانی بازار اهن مکان فاز یک مرکزی پلاک ۷۱ 6 ورود به صفحه بنگاه
صنايع فولاد سام بازار آهن شاد آباد بلوار بهار نبش بلوک 8جنوبی پلاک 293 6 ورود به صفحه بنگاه
پاسارگاد شادباد بازار اهن بهاران یک بلوک۱۷ پلاک ۸ 5 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد کاوه شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک ۳۳ پلاک ۹۰ 5 ورود به صفحه بنگاه
لوله پارس شاداباد بازار اهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۵ 5 ورود به صفحه بنگاه
وفا تجارت null 5 ورود به صفحه بنگاه
اهن پی سازه شاد اباد بازار بلوک ۱۴ جنوبی پ ۵۹۰ 5 ورود به صفحه بنگاه
آهن الات میران صنعت بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۴ جنوبی پلاک ۵۸۸ 5 ورود به صفحه بنگاه