بنگاه آدرس امتیاز
نما فلز شاداباد بلوک 14 جنوبی پلاک 583 3 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری حسنلو آهن مکان فاز یک مرکزی پلاک۹۴ 3 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری ورق نوین اهن مکان فاز ۱مرکزی پلاک ۴۰و۴۲ 3 ورود به صفحه بنگاه
آهن وحید خ ملاصدرا نرسیده به چهار راه شیرازی پ 34 3 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری مولایی بازار آهن شادآباد بلوک شهریور پلاک ۲۲۶و۲۲۷ 3 ورود به صفحه بنگاه
مینایی اهن مکان فاز۱شرقی پلاک ۲۸ 2 ورود به صفحه بنگاه
حیدریه پروموت 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن دوستی بازار اهن شادباد بهاران ۱ نبش بلوک ۳۶ پ ۱۲۰ 2 ورود به صفحه بنگاه
محبی تهران شاد آباد بازار اهن بهاران یک بلوک ۳۶ واحد ۱۲۳ 2 ورود به صفحه بنگاه
پیمان تهران شاد اباد بازار اهن بهاران یک بلوک 32 پ 92 2 ورود به صفحه بنگاه
انصاری شاداباد بازار اهن بهاران یکم بلوک20 پلاک13 2 ورود به صفحه بنگاه
امید شاد اباد بازار اهن بهاران یکم بلوک 20 پلاک 33 2 ورود به صفحه بنگاه
آریا صنعت خاتم بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۲ پلاک ۴ 2 ورود به صفحه بنگاه
ورق جهانی بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۵ پلاک ۲۷ 2 ورود به صفحه بنگاه
تجارت غرب بدتلذبلت 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه ۵۹۵ بازار اهن شاداباد بلوک ۱۴ پلاک ۵۹۵ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات هادی رضایی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۳ پلاک ۵۶۸ 2 ورود به صفحه بنگاه
فولاد توکلی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۲ پلاک ۵۳۲ 2 ورود به صفحه بنگاه
فولاد تجارت صفا بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۸ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات علی صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک 11 جنوبی پلاک 492 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه میثم صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ شمالی پ ۴۷۴ 2 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه احسان صادقی بازار اهن شاداباد بلوک 10 جنوبی پلاک 428 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آسان بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ جنوبی پلاک ۴۲۰ 2 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه امیر حسین بازار اهن شاد اباد بلوک ۹ پلاک ۳۷۶ 2 ورود به صفحه بنگاه
ترانسمیسیون بازار اهن شاد اباد بلوک ۹ جنوبی پ۳۷۳ 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه رکنی بازار اهن شاد اباد بلوک ۴ شمالی پلاک ۱۵۷ 2 ورود به صفحه بنگاه
ناودانی مهدی بازار اهن شاد اباد بلوک ۴ پلاک ۱۴۱ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن پی سازه آهن مکان فاز یک مرکزی آهن پی سازه 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات امیر توس۳۱ نوید۱۶ مجتمع آهن رضا قطعه سوم سمت راست 2 ورود به صفحه بنگاه
جابری ادرس دفتر: استاد معین ادرس بنگاه: شور اباد 2 ورود به صفحه بنگاه