بنگاه آدرس امتیاز
فولاد توکلی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۲ پلاک ۵۳۲ 2 ورود به صفحه بنگاه
فولاد تجارت صفا بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۸ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات علی صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک 11 جنوبی پلاک 492 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه معرفت اله صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک 11 جنوبی پلاک 489 2 ورود به صفحه بنگاه
گروه صنعتی دراژ بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ شمالی پلاک ۴۸۷ 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه میثم صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ شمالی پ ۴۷۴ 2 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه احسان صادقی بازار اهن شاداباد بلوک 10 جنوبی پلاک 428 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آسان بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ جنوبی پلاک ۴۲۰ 2 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه امیر حسین بازار اهن شاد اباد بلوک ۹ پلاک ۳۷۶ 2 ورود به صفحه بنگاه
ترانسمیسیون بازار اهن شاد اباد بلوک ۹ جنوبی پ۳۷۳ 2 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه رکنی بازار اهن شاد اباد بلوک ۴ شمالی پلاک ۱۵۷ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات امیر توس۳۱ نوید۱۶ مجتمع آهن رضا قطعه سوم سمت راست 2 ورود به صفحه بنگاه
جابری ادرس دفتر: استاد معین ادرس بنگاه: شور اباد 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات نیکان بازارآهن شاد آباد ساختمان صدف واحد 203 2 ورود به صفحه بنگاه
ساسان بازاراهن شاداباد.بهاران یک.روبه روی بانک ملی.بلوک۲۸.پلاک۱۶ 2 ورود به صفحه بنگاه
برشکاری مبین تهران شاد آباد بازار آهن بلوک مرداد جنوبی پ175 2 ورود به صفحه بنگاه
فولاد پارسیان بازار اهن شاداباد بلوک 30 جنوبی پلاک 31 2 ورود به صفحه بنگاه
نما سنتر اتوبان آزادگان بعداز پل صنیع خانی بازار اهن فاز ۱مرکزی پلاک 81 2 ورود به صفحه بنگاه
سدید فولادنما ایرانیان بازار آهن شاد آباد بلوک ۱ پلاک ۱۴ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن الات کریمی آهن مکان فاز مرکزی ۱ پلاک ۴۲ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن بارانی آهن مکان نبش خیابان 1شرقی پلاک35 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن مکان پروموت 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن پاسارگاد شاد باد بازار اهان فاز ۱ بلوک ۳۵ پ ۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
سیفی تهران شاد آباد بازار آهن بهاران دو بلوک ۱۵ پ ۳ 1 ورود به صفحه بنگاه
فولاد فورج بازار اهن شاداباد بلوک اردیبهشت پلاک 50 1 ورود به صفحه بنگاه
قائم بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۷ پلاک ۹ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن پرشین بازار اهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۲۰ پ ۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
فولاد صادقی بازار اهن شاداباد بلوک ۹ جنوبی پلاک ۳۷۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
گسترش صنعت بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک 20 پ8 1 ورود به صفحه بنگاه
کهن پارس صفا بازار اهن شاد اباد بهاران دو بلوک ۲۷ پ۴۹۷ 1 ورود به صفحه بنگاه