بنگاه آدرس امتیاز
میرزایی شاد آباد بازار اهن بهاران دو بلوک ۱۷ پلاک ۱۷۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
متین خیابان رجایی خیابان شهر سنگ کچه چهارم 1 ورود به صفحه بنگاه
مددی بازار آهن شاد آباد بهاران دو پ ۱۱۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
سپاهان برش خیابان توریست ک منصوری پ ۵ 1 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد طاها بازار آهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۳۴ پلاک ۶۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات قدیری شاداباد بازار اهان بهاران یکم بلوک ۳۷ پلاک۳۸/۲ 1 ورود به صفحه بنگاه
حبیبی بازار اهن شاد اباد خیابان مدائن بعد از بانک صادرات پاییزان جنب بنگاه حبیبی پ ۳ 1 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه آهن آلات کریمی بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک دو پلاک ۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
فلز گستران آرمان ایرانیان بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک ۲ پلاک ۲ 1 ورود به صفحه بنگاه
آسان فلز ایرانیان شاد اباد بازار اهن پاییزان بلوک دو پلاک ۱۰ 1 ورود به صفحه بنگاه
استقلال شادآباد بازار آهن مجتمع پاییزان بلوک 2پلاک 11 1 ورود به صفحه بنگاه
لوله امین گستر بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک 3 پلاک 41 1 ورود به صفحه بنگاه
آرتا شادابتر بازار آهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۸ 1 ورود به صفحه بنگاه
پروفیل احمدی بازار آهن شاد اباد پاییزان بلوک ۳ پ ۳۶ 1 ورود به صفحه بنگاه
ضایعات عینی شاداباد بازار اهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۱۱/۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
ذاکری شادآباد بلوک ۱۰ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات خان وردی لو بازار آهن شاد آباد بلوک 14 پ 605 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات علی کریمی بازار آهن شاد آباد بلوک ۱۴ جنوبی پلاک ۵۸۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
بنگاه آهن قیطریه، کیکاووس، 1 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه ایران بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۳ پ۵۵۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
ورق ایران بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۳ پلاک ۵۵۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه ۱۱۰ بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۳ پلاک ۵۴۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
آذر متال بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۲ شمالی پلاک ۵۲۵ 1 ورود به صفحه بنگاه
پارس فولاد بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۶ 1 ورود به صفحه بنگاه
پترو گستر پارس بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ شمالی پلاک ۵۱۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن الات صادقی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۲ شمالی پ ۵۲۸ 1 ورود به صفحه بنگاه
خان بابایی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۱ پلاک ۵۰۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن الات علی مولائی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ شمالی پلاک ۳۸۰ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن اسدی بازار اهن شاد اباد بلوک ۱۰ جنوبی پلاک ۴۲۹ 1 ورود به صفحه بنگاه
فولاد استیل اسماعیلی بازار اهن شاد اباد بلوک ۸ جنوبی پلاک ۲۹۸ 1 ورود به صفحه بنگاه