بنگاه آدرس امتیاز
ساسان بازاراهن شاداباد.بهاران یک.روبه روی بانک ملی.بلوک۲۸.پلاک۱۶ 2 ورود به صفحه بنگاه
فولاد پارسیان بازار اهن شاداباد بلوک 30 جنوبی پلاک 31 2 ورود به صفحه بنگاه
نما سنتر اتوبان آزادگان بعداز پل صنیع خانی بازار اهن فاز ۱مرکزی پلاک 81 2 ورود به صفحه بنگاه
سدید فولادنما ایرانیان بازار آهن شاد آباد بلوک ۱ پلاک ۱۴ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن الات کریمی آهن مکان فاز مرکزی ۱ پلاک ۴۲ 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن بارانی آهن مکان نبش خیابان 1شرقی پلاک35 2 ورود به صفحه بنگاه
آهن مکان پروموت 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن پاسارگاد شاد باد بازار اهان فاز ۱ بلوک ۳۵ پ ۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
سیفی تهران شاد آباد بازار آهن بهاران دو بلوک ۱۵ پ ۳ 1 ورود به صفحه بنگاه
فولاد فورج بازار اهن شاداباد بلوک اردیبهشت پلاک 50 1 ورود به صفحه بنگاه
قائم بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک ۱۷ پلاک ۹ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن پرشین بازار اهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۲۰ پ ۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
فولاد صادقی بازار اهن شاداباد بلوک ۹ جنوبی پلاک ۳۷۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
گسترش صنعت بازار آهن شاد آباد بهاران یک بلوک 20 پ8 1 ورود به صفحه بنگاه
کهن پارس صفا بازار اهن شاد اباد بهاران دو بلوک ۲۷ پ۴۹۷ 1 ورود به صفحه بنگاه
میرزایی شاد آباد بازار اهن بهاران دو بلوک ۱۷ پلاک ۱۷۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
متین خیابان رجایی خیابان شهر سنگ کچه چهارم 1 ورود به صفحه بنگاه
سپاهان برش خیابان توریست ک منصوری پ ۵ 1 ورود به صفحه بنگاه
میلگرد طاها بازار آهن شاد آباد بهاران یکم بلوک ۳۴ پلاک ۶۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
اهن الات قدیری شاداباد بازار اهان بهاران یکم بلوک ۳۷ پلاک۳۸/۲ 1 ورود به صفحه بنگاه
حبیبی بازار اهن شاد اباد خیابان مدائن بعد از بانک صادرات پاییزان جنب بنگاه حبیبی پ ۳ 1 ورود به صفحه بنگاه
فروشگاه آهن آلات کریمی بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک دو پلاک ۱ 1 ورود به صفحه بنگاه
آسان فلز ایرانیان شاد اباد بازار اهن پاییزان بلوک دو پلاک ۱۰ 1 ورود به صفحه بنگاه
استقلال شادآباد بازار آهن مجتمع پاییزان بلوک 2پلاک 11 1 ورود به صفحه بنگاه
لوله امین گستر بازار اهن شاد اباد مجتمع پاییزان بلوک 3 پلاک 41 1 ورود به صفحه بنگاه
آرتا شادابتر بازار آهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۳۸ 1 ورود به صفحه بنگاه
پروفیل احمدی بازار آهن شاد اباد پاییزان بلوک ۳ پ ۳۶ 1 ورود به صفحه بنگاه
ضایعات عینی شاداباد بازار اهن مجتمع پاییزان بلوک ۳ پلاک ۱۱/۴ 1 ورود به صفحه بنگاه
ذاکری شادآباد بلوک ۱۰ 1 ورود به صفحه بنگاه
آهن آلات خان وردی لو بازار آهن شاد آباد بلوک 14 پ 605 1 ورود به صفحه بنگاه